Grundfos

Grundfos

   www.grundfos.rs


GROUP PROTEM je ovlašćeni uvoznik,distributer i serviser renomiranog proizvođača pumpi i pumpnih postrojenja.

Cirkulacione pumpe Grundfos mogu da odgovore bilo kom izazovu kada treba obezbediti pouzdano grejanje, sanitarnu toplu vodu i klimatizaciju gde god je to potrebno. Naša nova i proširena paleta pumpi osigurava najekonomičnije rešenje prema vašim zahtevima. U isto vreme, optimalni opseg karakteristika svake pumpe je proširen tako da olakšava izbor dovoljno elastične pumpe koja će zadovoljiti vaše tačne potrebe.


  Sa preko 10.000 zaposlenih radnika i godišnjom proizvodnjom od nekih 8 miliona pumpi, Grundfos je jedan od vodećih svetskih proizvođača pumpi. Više od 50 kompanija na svim kontinentima Zemljine kugle pomažu da pumpe stignu u svaki kutak sveta; od snadbevanja pijaćom vodom Anktartićkih ekspedicija, navodnjavanja holandskih lala, nadgledanja podzemnih voda ispod gomila otpadnog materijala u Nemačkoj, do uređaja za klimatizaciju u Egipatskim hotelima.


  Efikasnost i pouzdanost proizvoda

  Grundfos stalno teži ka jasnom cilju - a on je da njegovi proizvodi budu pouzdani i laki za upotrebu, da štede energiju i budu efikasni, tako da i korisnici i sredina mogu imati koristi od njihovog poboljšanja.

  Grundfos pumpe su opremljene sa ultramodernom elektronikom koja reguliše izlazni rezultat prema trenutnim potrebama. Ovo ne samo da obezbeđuje praktičnost za korisnika, već i uštedu u energiji.

  Korporativne vrednosti

  Grundfos Grupa je zasnovana na vrednostima kao što su održivost, otvorenost, pouzdanost, odgovornost, a takođe i partnerski odnos sa klijentima, snadbevačima i celim društvom oko nas, sa fokusom na humanosti koja se tiče naših zaposlenih kao i miliona ljudi koji imaju koristi od vode koja se dobija, koristi i odvodi kao otpadna voda uz pomoć Grundfos pumpi

  Istraživanje i razvoj

  Da bi zadržao svoj vodeći položaj, Grundfos konstantno stavlja veliki naglasak na istraživanje i razvoj koji su usmereni ka klijentu;

  klijenti se konsultuju kada se razvijaju novi proizvodi ili kada se završavaju već postojeći proizvodi. Istraživanje i razvoj koriste najnoviju tehnologiju u okviru industrije pumpi, sarađujući sa univerzitetima i institucijama višeg obrazovanja u traganju za novim i boljim rešenjima za dizajn i funkciju proizvoda.

  Pumpe za sve namene

  Bez obzira za koju namenu je neophodna efikasna pumpa koja štedi energiju, Grundfos pruža rešenje visokog kvaliteta.
  Sistemi za grejanje i dovod tople vode Cirkulacione pumpe za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno i daljinsko grejanje i cirkulaciju u sistemima za potrošnu toplu vodu.

  Sistemi za grejanje i dovod tople vode

  Cirkulacione pumpe za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno i daljinsko grejanje i cirkulaciju u sistemima za potrošnu toplu vodu.

  Sistemi za hlađenje i klimatizaciju

  Cirkulacione pumpe za cirkulaciju hladne vode i drugih tečnosti u sistemima za hlađenje i klimatizaciju.

  Primene u industriji

  širok asortiman pumpi za prenos vode,
  maziva za hlađenje i drugih tečnosti
  u industrijskim i procesnim sistemima.
  Povišenje pritiska i prenos tečnosti

  Vertikalne i horizontalne, centrifugalne pumpe i sistemi za povišenje pritiska za prenos tečnosti i povišenje tople i hladne vode.  Snadbevanje podzemnim vodama

  Potopljene i pumpe sa suvom instalaciju za snabdevanje podzemnim vodama, navodnjavanje i spuštanje podzemnih voda.

  Snadbevanje potrošnom vodom

  Potopljene pumpe, mlazne pumpe, višestepene centrifugalne pumpe i kompaktni sistemi za snadbevanje vodom u domaćinstvima, vrtovima i za primenu kod različitih hobija

  Otpadne vode

  Pumpe za drenažu, oticanje i kanalizaciju, za široku primenu u građevinarstvu kao i kod prenosa otpadnog materijala u opštinskim kanalizacionim sistemima.

  Primene u životnoj sredini

  Posebno konstruisane potopljene pumpe za ispumpavanje zagađene podzemne vode i uzoraka podzemne vode za analizu kvaliteta vode.

  Doziranje

  Pumpe za doziranje u sistemima za tretman otpadnih voda, za bazene i industriju.

  Sistemi za obnavljanje energije

  Obnavljanje energije zasnovano je u sistemima za snabdevanje vodom pogodnim za udaljene lokacije koje nisu povezane u sisteme električnog napajanja.  CAD crteži i dokumentacija o proizvodima - internacionalna baza podataka
     • KLIKNI ovde za dodatne informacije