Ferroli

Ferroli

   www.gruppoferroli.com


Od trenutka osnivanja firme Ferroli je prošao veliki put od skromne radionice za gasne kotlove do multinacionalne kompanije koja je prisutna na svim tržištima sveta.

Kompletno rešenje i kompletna ponuda

U svom proizvodnom programu Ferroli nudi kompletnu gamu proizvoda za grejanje i klimatizaciju :

   •Gasni zidni kotlovi
   •Gasni kondenzacijski kotlovi
   •Liveni stabilni kotlovi
   •Stabilni čelični kotlovi
   •Akumulacionii bojleri
   •Električni bojleri
   •Gorionici
   •Radijatori
   •Ventilator konvektori-Fan Coil
   •Industrijska klimatizacija
   •Industrijski kotlovi-toplovodni,vrelovodni,parni niskopritisni
   •Toplotne pumpe
   •Solarni sistemi


  Konvencionalni Gasni zidni kotlovi


     •Divatop
     •Domitech
     •Domiproject
     •Domicompact  Divatop

  Gasni kotlovi za centralno grejanje bez i sa toplom sanitarnom vodom spreman za povezivanje sa solarnim kolektorima.

  -Atmosferski kotao sa 3 zvezdice efikasnosti sertifikacije prema EEZ 92/42
  -ECO/COMFORT funkcija-ekonomi?an rad i trenutna priprema sanitarne tople vode
  -Elektronska modulacija plamena
  -Digitalna kontrola plamena sa 3 pokušaja ponovnog paljenja
  -Automatsk bypass kao standard
  -Jednostavan za održavanje
  -Kompaktan dizajn
  -Veoma niska emisija gasova
  -Zaštita kotla od smrzavanja  Domitech

  Gasni kotlovi za centralno grejanje bez i sa toplom sanitarnom vodom spreman za povezivanje sa solarnim kolektorima.

  -Atmosferski kotao sa 3 zvezdice efikasnosti sertifikacije prema EEZ 92/42
  -Izmjenjivač toplote u potpunosti izrađen od bakra (FERROLI patent)
  -DOMITECH kotao može biti priključen na bilo koji tip sobnogtermostata,tajmera i termostata sa spoljnom sondom.
  -ECO/COMFORT funkcija - ekonomičan rad i trenutna priprema sanitarne tople vode
  -Elektronska modulacija plamena
  -Jednostavan za održavanje
  -Kompaktan dizajn
  -Veoma niska emisija gasova
  -Zaštita kotla od smrzavanja  Domiproject

  -Kompaktni zidni atmosferski kotao sa klasičnim sagorevanjem
  -Sa istovremenom pripremom sanitarne tople vode
  -Elektronska modulacija plamena
  -Analogni kontrolni panel sa LED indikacijama
  -ECO/COMFORT funkcija - ekonomičan rad i trenutna priprema sanitarne tople vode
  -3 zvezdice efikasnosti sertifikacije prema EEZ 92/42(fasadna verzija)
  -Kompaktnih dimenzija


  Kondenzacioni Gasni zidni kotlovi     •Econcept Tech
     •Econcept Solar ST
     •Econcept Kombi
     •Econcept 51A
     •Econcept 51 - 101
     •Energy TOP  ECONCEPT serija zidnih gasnih kondenzacionih kotlova, se odlikuje izuzetnom toplotnom efikasnošću i veoma malom emisijom štetnih
  gasova. Ovi kotlovi mogu raditi na prirodni gas i tečni naftni gas. Male dimenzije i izuzetan dizajn omogućuju ovim kotlovima da se lako uklope u bilo koji prostor. Proizvode se u dve verzije A i C. Verzija C je kombinovani gasni kotao za centralno gejanje i pripremu
  sanitarne tople vode. Zagrevanje sanitarne vode se vrši u sekundarnom pločastom izmenjivaču toplote.
  Verzija A je gasni kotao za centralno grejanje. Na ove kotlove je moguće priključiti akumulacijski bojler za zagrevanje sanitarne tople vode.
  Kondenzacioni kotlovi ECONCEPT serije proizvode se u snagama od 25, 35, 50 i 100 kW. Kod modela od 50 i 100 kW postoji mogućnost kaskadnog povezivanja do maksimalne snage 500kW.
  Najvažnije prednosti ECONCEPT serije su izuzetno visok nivo kvaliteta, najmodernija regulacija rada sistema, lako i udobno korišćenje, dugotrajnost i velika ušteda goriva.


  Econcept 17-25-35

  -Kondenzacijski izmenjivač toplote od aluminijuma,patentirane konstrukcije koja garantuje visok nivo razmene toplote i maksimalni učinak
  -Keramički gorionik sa predmešanjem omogućuje stabilan rad i ujednačen ravan nivo plamena
  -Kontrolna jedinica sa dva mikroprocesora,sa mogućnostima kaskadne regulacije,daljinskog upravljanja i kompenzacije prema spoljnoj temperaturi
  -Automatizovan rad i mogućnost podešavanja temperature u sistemima grejanja i sanitarne tople vode saglasno potrebama korisnika
  -Multifunkcionalni displejsa prikazom i podešavanjem svih parametara
  -Priprema sanitarne tople vode(samo modeli C) pomoću posebnog pločastog izmenjivača , posebne cirkulacione pumpe i malog instant akumulacijskog bojlera za trenutnu pripremu tople vode
  -By-pass na hidraličkom krugu za centralno grejanje i mogućnost manuelnog podešavanja rada akumulacijskog bojlera
  -Visokosigurnosni i visokoefektni (modulacijski) gasni ventil
  -Visok stepen iskorišćenja do 109 % usled korišćenja toplote kondenzacije i modulacijske regulacije
  -Izuzetno niska emisija štetnih gasova(NOx i CO)usled konstrukcije keramičkog gorionika sa plavim plamenom
  -Laka ugradnja i mogućnost realizacije zonskog grejanja za različite temperaturne režime
  -Zaštita : od smrzavanja,od blokade cirkulacione pumpe,od eventualnog nedostatka vode u sistemimu grejanja,od prekoračenja dozvoljenje temperature


  Econcept 51A

  -Telo kotla od aluminijuma sa dvostrukom funkcijom izmenjivača i kondenzatora
  -Hermetička komora sagorevanja od legure čelika i alumunijuma
  -Keramilčki gorionik , izuzetnih karakteristika
  -Ventilator promenjive brzine,sigurnosni presostat na vazdušnoj strani
  -Mogućnost regulacije po spoljnoj temperaturi
  -Mogućnost daljinskog upravljanja i regulacije
  -Regulacija temperature i režima rada na digitalnom displeju
  -Dvostruki temperaturni senzor na potisnoj i povratnoj cevi sistema grejanja
  -Ventili kotla za priključivanje na kolektore sistema grejanja
  -Hidraulički i električno podešen za priključenje akumulacijskog bojlera
  -Visok stepen iskorišćenja do 109 % usled korišćenja toplote kondenzacije i modulacijske regulacije
  -Izuzetno niska emisija štetnih gasova(NOx i CO)usled konstrukcije keramičkog gorionika sa plavim plamenom
  -Lakoća podešavanja sa mogućnošću regulacije prema potrebama korisnika
  -Siguran i ekonomičan rad


  Econcept 51-101

  -Modularna konstrukcija sa vertikalnim rasporedom i dva korpusa kotla pripremljena za bočno kaskadno povezivanje
  -Kućište od nerđajućeg čelika AISI 316 (IPXD) u obliku ormana sa preglednim i lako dostupnim kompnentama
  -Prikljulčci potisne i povratne cevi sistema za grejanjei dovod gasa na bočnoj strani kotla.Kompleti prirubnica za priključivanje
  -Unutrašnja struktura sa dvostrukim laminarnim izmenjivačem tolpote od aluminijuma
  -Hidraulički krugovi nezavisnih izmenjivača
  -Specijalni keramički gorionik satavljen od 6 međusobno povezanih keramičkih ploča;
  -Ventilator promenjive brzine i modulacijski gasni ventil
  -Visok stepen iskorišćenja do 109 % usled korišćenja toplote kondenzacije i modulacijske regulacije
  -Izuzetno niska emisija štetnih gasova(NOx i CO)usled konstrukcije keramičkog gorionika sa plavim plamenom
  -Mogućnost ugradnje u različite sisteme centralnog grejanja sa različitim grejnim telima i raznim podešavanjem temperature  Econcept Kombi

  -Kondenzacijski izmenjivač toplote od aluminijuma, patentirane konstrukcije koja garantuje visok nivo razmene toplote i maksimalni učinak
  -Keramički gorionik sa predmešanjem omogućuje stabilan rad i ujednačen ravan nivo plamena
  -Kontrolna jedinica sa dva mikroprocesora,sa mogućnostima kaskadne regulacije,daljinskog upravljanja i kompenzacije prema spoljnoj temperaturi
  -Automatizovan rad i mogućnost podešavanja temperature u sistemima grejanja i sanitarne tople vode saglasno potrebama korisnika
  -Priprema sanitarne tople vode pomoću ugrađenog akumulacijskog bojlera od 140 litara
  -Multifunkcionalni displejsa prikazom i podešavanjem svih parametara
  -Elektronska aktivacija i regulacija plamena
  -Visokosigurnosni i visokoefektni (modulacijski) gasni ventil
  -Visok stepen iskorišćenja do 109 % usled korišćenja toplote kondenzacije i modulacijske regulacije
  -Izuzetno niska emisija štetnih gasova(NOx i CO)usled konstrukcije keramičkog gorionika sa plavim plamenom
  -Laka ugradnja i mogućnost realizacije zonskog grejanja za različite temperaturne režime
  -Mogućnost ugradnje seta za zonsku regulaciju u kućištu kotla
  -Pripremljen za priključenje dodatnog akumulacijskog bojlera
  -Zaštita : od smrzavanja,od blokade cirkulacione pumpe,od eventualnog nedostatka vode u sistemimu grejanja,od prekoračenja dozvoljenje temperature  Econcept tech
  Liveni Kotlovi


  Liveni Gasni kotlovi
     •Pegasus
     •Pegasus N
     •Pegasus modular generators
     •Rendimax N - PV N
     •Tantaqua N - NF
     •Pegasus D  Liveni kotlovi na gas/tečno gorivo
     •GN1 N
     •GN2 N
     •GN4 N
     •GN N UNIT
     •GNTK N UNIT
     •GNK 100 UNIT N


  Čelični nadpritisni kotlovi na gas/tečno gorivo
     •Prextherm T3G
     •Prextherm RSW 92-1060 kW
     •Prextherm RSW 1250-3600 kW

  Liveni kotlovi na čvrsto gorivo
     •FG
     •GF N
     •GF NK

  Liveni gasni kotlovi


  Pegasus N

  Podni liveni gasni kotlovi sa atmosferskim gorionikom.PEGASUS N modeli se proizvode u rasponu snaga od 51 do 289 kW i poseduju ISO 9002 sertifikat još od 1992. godine.

  -Visokokvalitetni liveni elementi
  -Visok nivo razmene toplote
  -Moderan i atraktivan dizajn
  -Gorionik od nerđajućeg čelika AISI 304
  -Gasni ventil - siguran i efikasan
  -Mogućnost kaskadnog povezivanja  U slučaju kaskadnog povezivanja gasnih livenih kotlova PEGASUS odvod dimnih gasova rešava se primenom kolektora od nerđajućeg čelika
  Kolektori dimovodnih cevi , od nerđajućeg čelika , mogu biti:
  -CPL za redno povezivanje
  -CPQ za paralelno povezivanje
  U slučaju kolektora CPL, rastojanje između kotlova treba da varira od 0 do maksimalnih 100 mm.

  Liveni kotlovi na gas/tečno gorivo


  GN1 N

  - Kotlovi GN1 N serije su podni liveni kotlovi visoke efikasnosti (stepen korisnosti preko 92%).
  - Pripremljeni su za rad sa ventilatorskim gorionicima na tečno i gasovito gorivo (prirodni gas i tečni naftni gas)
  - Raspon snaga kotlova ove serije je od 23,3 do 93 kW.
  -Ovi kotlovi mogu zadovoljiti potrebe malih/srednjih sistema centralnog grejanja.
  - Vrhunski kvalitet livenih elemenata
  - Visok stepen iskorišćenja
  - Dugotrajnost
  - U kompletu sa automatikom
  - Moderan i atraktivan dizajn
  - Jednostavna i laka ugradnja  GN2 N

  - Raspon snaga kotlova ove serije je od 107 do 252 kW
  GN4 N

  - Raspon snaga kotlova ove serije je od 200 do 650 kW
  GN-GNTK N UNIT

  - Kotlovi GN N UNIT serije su podni liveni kotlovi za centralno grejanje kompletno sa gorionikom
  - Kotlovi GNTK N UNIT serije su podni liveni kotlovi za centralno grejanje i pripremom sanitarne tople vode kompletno sa gorionikom  GNK 100 UNIT N

  - Liveni kotlovi sa gorionikom na tečno gorivo i akumulacijskim bojlerom kapaciteta 100 litara


  čelični nadpritisni kotlovi na gas/tečno gorivo


  Prextherm RSW 92-3600 kW

  - čelični nadpritisni kotao na tečno gorivo ili gas za sisteme centralnog grejanja,sa povratnim plamenom,spiralnim izmenjivačem toplote za pripremu sanitarne tople vode
  - Telo od čelika,izolovano staklenom vunom i obloženo zaštitnim materijalom
  - AISI 430 plemeni cevni snop sa turbulatorima omogućuje izuzetno dobru razmenu toplote
  - Hidraulični priključci na zadnjoj strani ili na gornjoj strani u zavisnosti od modela
  - Prednji poklopac sa mogućnošću podešavanja vrata i keramičkom izolacijom
  - Olakšan pristup komori za sagorevanje sa gorionikom
  - Visoki stepen iskorišćenja
  - Dimovodne cevi koje omogućavaju mirno paljenje i ravnomerno raspoređivanje toplotne energije
  - Maksimalni radni pritisak : 6 bara  Prextherm T3G 1200 - 10000 kW

  Za više informacija o industrijskim kotlovima možete saznati na

     • KLIKNI ovde za dodatne informacije


  Liveni kotlovi na čvrsto gorivo


  GF N

  - Kotao na drva,ugalj i pellet (sa gorionikom na pellet) samo grejanje
  - Opciono Pellet gorionik FERROLI Sun P7
  - Toplotni kapacitet 12.3 do 27.5 kW
  - Grejno telo izra?eno od sivog liva
  - Specijalno oblikovani elementi,velike ogrevne površine i mala zapremina vode obezbeđuju odličnu i brzu razmenu toplote
  - Visoka efikasnost i robusna konstrukcija
  - Komora za sagorevanje (ložište) predviđena da primi velike komade čvrstog goriva
  Unutrašnja oprema:
  - Lančani regulator promaje
  - Sigurnosna armatura
  - Sigurnosni ventil
  Pakovanje: Kotao je u drvenom sanduku Saglasno EED prema EN 303-5 standardu  FG

  - Kotao na drva samo za grejanje
  - Ventilator promenljive brzine smešten na zadnjem delu kotla
  - LCD kontroler  GF NK

  - Kotao na drva,ugalj i pellet (sa gorionikom na pellet) grejanje i pripremom sanitarne tople vode
  - Opciono Pellet gorionik FERROLI Sun P7
  - Toplotni kapacitet drvo 19.9 kW,ugalj 23,3 kW i pellet 24 kW
  - Grejno telo izrađeno od sivog liva
  - Specijalno oblikovani elementi,velike ogrevne površine i mala zapremina vode obezbeđuju odličnu i brzu razmenu toplote
  - Visoka efikasnost i robusna konstrukcija
  - Komora za sagorevanje (ložište) predviđena da primi velike komade čvrstog goriva
  Unutrašnja oprema:
  - Lančani regulator promaje
  - Sigurnosna armatura
  - Sigurnosni ventil  Pellet gorionik FERROLI Sun P7


  Vertikalni akumulacioni bojleri sa spiralnom cevi


  Zbog mogućnosti ugradnje u svaki sistem grejanja sa podnim ili zidnim kotlovima,FERROLI akumulacijski bojleri serije BF predstavljaju idealno rešenje za zagrevanje sanitarne vode

  BF

  - Brza akumulacija i kontinuinirana priprema tople vode
  - Spiralni cevni izmenjivač toplote posebno konstruisan da omogućii efikasnu i brzu razmenu toplote.Izmenjivač se širi u donjem delu čime je obezbe?eno maksimalno iskorišćenje energije
  - Visoka efikasnost
  - Termi?ki izolovan
  - Oblaganjem unutrašnjih površina posebnim keramičkim zaštitnim slojem obezbeđena maksimalna bakteriološka ispravnost vode
  - Dug vek trajanja - zaštita od korozije anodom od magnezijuma


  Ventilator konvektori-Fan Coil


  Karakteristike ventilator konvektora

  - 3 verzije, 8 modela sa centrifugalnim ventilatorom.
  - Postoje sledeće verzije:
  VM-B za vertikalnu i horizontalnu ugradnju i usisom sa donje strane.
  VM-F za vertikalnu i horizontalnu ugradnju i usisom sa prednje strane.
  VN bez kućišta, za vertikalnu i horizontalnu ugradnju.
  - Telo uređaja je izraženo od plastike i galvanizovanih čeličnih profila zaštićenih epoksidnom bojom.
  - Noseća konstrukcija izrađena je od visokokvalitetnog galvanizovanog čelika.
  - Izmenjivač toplote je napravljen od bakarnih cevi i orebren je aluminijumskim rebrima, a spojevi su izraženi od mesinga
  su specijlno konstruisani kako bi obezbedili mali pad pritiska.
  - Lako izmenjivi filteri za vazduh, mogu se ponovo upotrebljavati posle pranja ili produvavanja.
  - Ventilatorska jedinica je izražena od aluminijuma i opremljena je trobrzinskim motorom.
  - Mogućnost podešavanja svih parametara kako na samoj jedinici tako i putem daljinskog upravljača.


  Dodatna oprema

  - Poseban izmenjivač toplote samo za grejanje.
  - Električni grejači.
  - Dodatni bočni poklopci za olakšanu ugradnju.
  - ON/OFF ventili za glavni izmenjivač toplote.
  - ON/OFF ventili za dodatni izmenjivač.
  - Nosač za podnu ugradnju.
  - Zadnji poklopac.
  - Pravi i ugaoni ulaz za vazduh za verzije bez kućišta.
  - Izlazni razdelnik zajedno sa kružnom obujmicom.
  - Ulazna rešetka zajedno sa filterom.
  - Izlazna rešetka sa podesivim zaluzinama.
  - Senzor minimalne temperature.


  Industrijska klimatizacija


     • Čileri i toplotne pumpe sa aksijalnim ventilatorom
     • Čileri i toplotne pumpe sa centrifugalnim ventilatorom
     • Kondenzacione jedinice sa aksijalnim ventilatorom
     • Kanalne klime
     • Kanalni Fan Coil
     • Roof Top jedinice
     • Klima komore  Za više informacija o industrijskoj klimatizaciji možete saznati na

     • KLIKNI ovde za dodatne informacije

  Aluminijumski radijatori


  CLAN N je novi model radijatora, velikog toplotnog učinka, izliven od najkvalitetnijeg aluminijuma i konstrukcije projektovane da poboljša odavanje toplote usled povećanja konvektivnih površina.
  Specijalna aluminijumska legura, male toplotne inercije, smanjuje vreme potrebno za dostizanje maksimalnih performansi sistema grejanja i obezbeđuje veliku otpornost na koroziju. Površinska zaštita se izvodi u
  strogo kontolisanim fabričkim uslovima korišćenjem epoksidnog premaza koji se nanosi pri temperaturi od 180C. Ovako formirani zaštitni sloj odlikuje se visokim kvalitetom boje i izuzetno je otporan na sve spoljne uticaje.

  CLAN N je modularne konstrukcije što omogućuje ostvarivanje bilo koje dužine radijatora u koracima od po 80 mm u visinama od 431, 581, 681, 781 i 881 mm.
  Montaža i povezivanje radijatora je laka i jednostavna. Male dimenzije, čiiste, elegantne linije čine da se ovi radijatori odlično uklapaju u bilo koji prostor.


  Panelni radijatori


     • 5 različitih modela : Tip 11,Tip 20,Tip 21,Tip 22,Tip 23
     • 6 različitih visina : 300,400,500,600,700,900 mm
     • 21 različitih dužina proizvoda od 400 - 3000 mm
     • 4 do 6 modela spajanja čini preko 1260 različitih izbora,a proizvodi su
  presvučeni specijalnim premazom koji čuva izgled i antikorozivnom zaštitom
     • Po završetku proizvodnog procesa,proizvodi dobijaju belu AL boju na bazi poliesternog praha.
     • Konvektori se montiraju direktno na oduračne ventile proizvoda da bi se smanjili gubici topline i osigurale maksimalne performanse
     • maksimalni radni pritisak : 10 bara
     • Svaki proizvod je testiran na pritisak od 13 bara
     • Zaštita od potencijalne štete za vreme transporta i skladištenja sa robusnim pakovanjem
     • Jednostavan za čišćenje zahvaljujući lakom micanju gornje rešetke i bočnih poklopaca
     • Radijatori su proizvedeni u skldu sa EN 442 standardom
     • Visok kvalitet i trajnost

  Potvrda o usaglašenosti SUN P7 EMC